สำรวจ 10 อาชีพเงินเดือนมากที่สุดในปี 2564

หางาน
February 26, 2022 0 Comments

กรุงเทพฯ 8 กุมภาพันธ์ 2564 – จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) แพลตฟอร์มหางานชั้นนำของเอเชีย เผยรายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2564 (Salary Report 2021) ข้อมูลฐานเงินเดือนต่ำสุด-สูงสุดแบ่งตามประเภทงาน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ถึงระดับผู้บริหาร พบว่า ในปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น

ผนวกกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกภาคส่วน ส่งผลเป็นวงกว้างทำให้ ภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ต้องหันมาประยุกต์และปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ เศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งเติบโตไปพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่กำลังได้รับความนิยม เพื่อขับเคลื่อน ผลักดันให้ธุรกิจก้าวทันโลกที่กำลังเปลี่ยนไป
1. ระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level)
1) สายงานไอที มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 23,225 ถึง 41,122 บาท
2) สายงานบริการเฉพาะทาง ระหว่าง 22,872 ถึง 39,331 บาท
3) สายงานโทรคมนาคม ระหว่าง 22,785 ถึง 38,612 บาท
4) สายงานบริการด้านการแพทย์ ระหว่าง 21,945 ถึง 37,320 บาท
2. ระดับหัวหน้างาน (Supervisor Level)
1) สายงานอีคอมเมิร์ซ มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 36,857 ถึง 64,787 บาท
2) สายงานโทรคมนาคม ระหว่าง 36,541 ถึง 67,134 บาท
3) สายงานไอที ระหว่าง 36,522 ถึง 66,920 บาท
4) สายงานบริการเฉพาะทาง ระหว่าง 35,962 ถึง 63,888 บาท
3. ระดับผู้จัดการ (Manager Level)
1) สายงานประกันภัย มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 55,762 ถึง 90,716 บาท
2) สายงานไอที ระหว่าง 54,435 ถึง 93,324 บาท
3) สายงานธนาคาร ระหว่าง 52,993 ถึง 94,481 บาท
4) สายงานโทรคมนาคม ระหว่าง 52,353 ถึง 94,607 บาท
4. ระดับผู้บริหาร (Top Level)
1) สายงานบริการเฉพาะทาง มียอดเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดระหว่าง 113,563 ถึง 164,071 บาท
2) สายงานอีคอมเมิร์ซ ระหว่าง 113,271 ถึง 161,588 บาท
3) สายงานธนาคาร ระหว่าง 112,917 ถึง 165,114 บาท
4) สายงานวิทยาศาสตร์ งานห้องปฏิบัติการ และงานวิจัยพัฒนา ระหว่าง 109,726 ถึง 160,753 5) สายงานการผลิต ระหว่าง 109,566 ถึง 161,045 บาท
6) สายงานบริการด้านการแพทย์ ระหว่าง 106,630 ถึง 158,478 บาท
7) สายงานไอที ระหว่าง 105,135 ถึง 160,033 บาท
8) สายงานบัญชี ระหว่าง 104,978 ถึง 159,970 บาทจากรายงานอัตราเงินเดือนข้างต้น พบว่า สายงานไอที-ดิจิทัล ทุกระดับงานไต่อันดับขึ้นเมื่อเทียบกับผลการสำรวจเมื่อ 2 ปีก่อน โดยเฉพาะในระดับเจ้าหน้าที่ (Officer Level) ที่ขึ้นแท่นอันดับ 1 จากอันดับ 3 อีกทั้งระดับหัวหน้างาน (Supervisor Level) และ ระดับผู้บริหาร (Top Level) ที่ติดโผสายงานหน้าใหม่ที่มีเงินเดือนสูง จากที่เคยอยู่ในอันดับ 13 และ 12 ตามลำดับ